Get Adobe Flash player

Prawo cywilne / prawo rzeczowe

Prowadzimy sprawy o nabycie i utratę własności, a także o zasiedzenie. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o ustalenie sposobu zarządzania współwłasnością i zniesienie współwłasności. Pomagamy przy procesach prywatyzacyjnych. Oferujemy pomoc prawną z zakresu ustawy o własności lokali.