Nieruchomości

Świadczymy obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami. Analizujemy stan prawny nieruchomości i oceniamy ryzyko związane z jej nabyciem. Doradzamy w zakresie praw i obowiązków właścicieli nieruchomości. Przygotowujemy i negocjujemy umowy kupna, sprzedaży, najmu i dożywocia. Reprezentujemy naszych klientów przed dostawcami mediów w przedmiocie zapłaty za umiejscowienie na nieruchomości urządzeń przesyłowych. Przeprowadzamy postępowania dotyczące nabycia nieruchomości poprzez zasiedzenie. Pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości będących przedmiotem skomplikowanych i wieloletnich postępowań spadkowych.