Prawo pracy

Oferujemy usługi z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Sporządzamy umowy o pracę, regulaminy pracy, umowy o zakazie konkurencji i kontrakty menadżerskie. Doradzamy w zakresie zastosowania najlepszych form nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Wspieramy zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemców. Oferujemy ochronę prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych. Pomagamy w egzekucji roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności przedsiębiorcy. Egzekwujemy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami pracy.