Windykacja

Nasza kancelaria zajmuje się postępowaniami windykacyjnymi zarówno po stronie dłużnika jak i wierzyciela. Podejmujemy działania przedsądowe zmierzające do zmuszenia dłużnika do spłaty długu. Jak również podejmujemy próby doprowadzenia do ugody, rozłożenia wierzytelności na raty redukcji zadłużenia. Reprezentujemy dłużnika jak i wierzyciela w postępowaniach sądowych w trybie upominawczym i nakazowym. Świadczymy usługi przedegzekucyjne polegające zarówno na skłonieniu dłużnika do spłaty wierzytelności jak i na poprawie sytuacji dłużnika poprzez rozłożenie długu na raty. Zajmujemy się postępowaniami egzekucyjnymi obejmującymi wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej i skargi na czynności komornika. Pomagamy klientom w razie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w wyjawieniu majątku dłużnika.