Rodzinna opieka prawna

Nasza kancelaria oferuje stałą opiekę prawną nad gospodarstwami domowymi, której celem jest zabezpieczenie interesów członków rodziny przed negatywnymi skutkami zawiłości polskiego systemu prawnego. Usługa ta zawiera wydawanie opinii prawnych a także sporządzanie projektów umów. W ramach bieżącej opieki prawnej reprezentujemy naszych klientów przed sądami i urzędami wszystkich instancji. Ponadto prowadzimy negocjacje w imieniu klienta i dochodzimy roszczeń od dłużników.