Prawo cywilne

Prawo rzeczowe

 

Prowadzimy sprawy o nabycie i utratę własności, a także o zasiedzenie. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o ustalenie sposobu zarządzania współwłasnością i zniesienie współwłasności. Pomagamy przy procesach prywatyzacyjnych. Oferujemy pomoc prawną z zakresu ustawy o własności lokali.

 

Umowy zobowiązaniowe

 

Nasza kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu prawa zobowiązaniowego. Przygotowujemy i negocjujemy umowy: sprzedaży, zamiany, leasingu, pożyczki, najmu i dzierżawy, ubezpieczenia. Sporządzamy umowy dotyczące: dostawy, przewozu i spedycji. Zajmujemy się sprawami związanymi umowami o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia. Oferujemy pomoc w zakresie umów przechowania, składu i komisu. Prowadzimy postępowania związane z bezpodstawnym wzbogaceniem i prowadzeniem cudzych spraw bez zlecenia.

 

Spadki

 

Przygotowujemy i opiniujemy testamenty. Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia i podział spadku. Pomagamy w zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza. Oferujemy pomoc prawną przy wyjawieniu przedmiotów spadkowych. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o zachowek.